guds drejebog bibelen profetier daniel 666 dyret usa israel europa eu bibelen profetier daniel åbenbaring 666

GUDs Drejebog

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Er verdenshistorien skrevet på forhånd - i Bibelen?

guds drejebog

 

Opfyldte profetier

Guds Drejebog kaster et helt nyt lys over Bibelens profetier og afslører
en enestående sammenhæng med de seneste to tusinde års historie,
   
- det handler altsammen om Europa, USA og naturligvis Israel!

Læs mere i

 Guds Drejebog
af
Stig Andersen

-
 bogen om Bibelens profetier.

169,-kr. + evt. fragt
                      
Bogen kan bestilles på
Tlf. 2615 9717
Manna@gudsdrejebog.dk

 

 

Verdenshistoriens køreplan

For mere end 2500 år siden forudsagdes det i Bibelen, at

   Fire storriger, - 4 supermagter, - skal få verdensherredømmet,
 - og derefter skal der blive fred på jorden!

Bibelen afslører selv de tre første, hvorimod det fjerde og sidste på gådefuld vis har holdt sig skjult i alle disse år, - og ingen har rigtigt kunnet sætte navn på det.

Fra det Ny Testamente kender vi det som

Dyret i Åbenbaringen

___________________

De fleste mener idag, at der må være tale om Romerriget, - men det afkræftes faktisk direkte i Bibelen.

I det første århundrede kunne Apostlen Johannes nemlig berette for os, at

det havde været,
var ikke mere,
men skulle atter opstå en dag

På Johannes` tid kunne man ikke sige at Romerriget "Ikke var mere", tværtimod!

Men hvem kan det så være ?

 

Biochippen - forudsagt i Bibelen ?

I det første århundrede af vor tidsregning  modtog Johannes en åbenbaring om en anordning,  som hørte en fjern og ukendt fremtid til.

"
 Johs. Åbenbaring 13
 16
Det får alle, store og små, rige og fattige,  frie og trælle, til at sætte et mærke på deres  højre hånd eller deres pande,
 17 så ingen kan købe eller sælge undtagen  den, der bærer dette mærke ...
     "

   Ordene synes at beskrive det 21.århundredes  nyeste teknologi - Biochippen, bl.a af fabrikatet

Verichip

      
 
 "ingen vil kunne få adgang til deres konti,  medmindre de selv giver lov, - og selv er  fysisk til stede under transaktionen"
 www.adsx.com/prodservpart/verichip.html

   Er Johannes` næsten totusinde år gamle  profeti en forudsigelse af mikrochippen ?

 


Dyret i Åbenbaringen

Dyret i Åbenbaringen, den sidste store verdensmagt inden Kristi genkomst vil have et særligt kendetegn

det skal få magt over
hver stamme og folk,
tungemål og folkeslag
på jorden

Dyret, det sidste verdensrige skal erobre hele jorden, - ifølge profetierne ved hjælp af 10 nationer.
Mange anser disse begivenheder for at høre fremtiden til, men noget tyder på, at det allerede er gået i opfyldelse - signalementet passer nemlig slående på

Europa!


Europas koloniherredømme

Fra Columbus` opdagelse af Amerika i 1492 til Europas "fald" i 1945, herskede europæerne over jordens stammer og folkeslag, - og det er stadig Vesten, -den hvide mand , der dominerer verden den dag i dag
   - det stemmer altsammen overens med Bibelens profetier om Dyret!

Dermed gør Guds Drejebog op med alle de gængse og kendte tolkninger af Bibelens forudsigelser, - og den dokumenterer samtidig at

Verdenshistorien for længst er nedskrevet i Bibelen

 


Det siger Bibelen om fremtiden!

   I Guds Drejebog løftes sløret også for, hvad der  skal ske fremover.
    Læs om Bibelens forudsigelser vedr. det 21.  århundrede
    
          det euro-amerikanske århundrede

          • EU`s nøglerolle i den nye verdensorden

          • Det kommende partnerskab mellem USA og Europa

          • Biochippen - fremtidens Dankort

          • USA`s invasion af Israel


           EU`s overtagelse af Jerusalem

          • Slaget ved Harmagedon

            
- den forestående verdenskrig i Mellemøsten

          • Israels sejr  -  Vestens endeligt

          • Jesu dramatiske genkomst

___________________

     - og forstå, hvad der sker i verden i dag. Vi lever nemlig i en tid, hvor trådene samles og de sidste profetier gåt i opfyldelse.

Næsten dagligt sendes der nyheder fra konflikten i Mellemøsten - et problem som i stigende grad berører os alle, - og truer vor sikkerhed,
Og det ender ifølge Bibelen med, at Israel bliver hele verdens fjende - den dag de genopbygger Templet på Tempelbjerget i Jerusalem.

Det som sker i Mellemøsten i dag, samt den verdensomspændende terror, er intet mindre end optakten til Harmagedon, - den sidste krig verden kommer til at opleve.

USA`s tilnærmelser til EU og talen om - en ny transatlantisk æra  - er ligeledes i helt i tråd med den køreplan , som blev åbenbaret for de jødiske profeter og de første kristne for længe, længe siden.


Opfyldte profetier

    Hele den vestlige verdens historie er  forudsagt  i Bibelen bl.a.

 Den Hvide Mand`s    herredømme over jordens    folkeslag

• USA fra fødsel til supermagt

• 2. Verdenskrig - Europa`s fald
          
• Staten Israel - opfyldelsen af ældgamle løfter
          
Mellemøsten som
   - verdens brændpunkt

    - altsammen forudsagt med stor nøjagtighed af Israels profeter og de første kristne

- i oldtiden !

 

 
USA i Bibelens profetier

De fleste kristne anser ikke USA for at være en af hovedaktørerne i Bibelens profetier. Tværtimod ser man det som en parentes i verdenshistorien, et fristed for kristne, som på en eller anden måde skal miste sin rolle/forsvinde inden det går løs til allersidst.

Men med afsløringen af Europa som det fjerde og sidste verdensrige - tegnes der pludselig et tydeligt billede af USA - både dets opståen, og tilmed dets enestående rolle i dag som verdens eneste supermagt!

USA er det lille horn, som opstår, da tre af Europas ti kolonimagter, Spanien, Frankrig og England mister fodfæstet i Nordamerika i 1700-tallet.

Det er tillige det ene horn i det nye rige, som Johannes beskriver i Åbenbaringsbogen kapitel 13, der skal overtage det gamle Europas verdensherredømme og som

"...udøver hele det første dyrs magt for dets øjne"(Johs. Åb. 13.12)

| Contact Us | © 2008 Forlaget Manna