USA`s rolle i profetierne

   Da de fleste Bibeltolkere mener, at Romerriget en dag skal genopstå og overtage verdensherredømmet, har man svært ved at finde plads til USA.
   Det er en brik, som ganske enkelt ikke passer ind i puslespillet.

   Man anser derimod USA som en parentes i verdenshistorien, - og forventer, at det, som nation, vil gå i opløsning indefra.

   Enkelte har dog også peget på, at der kan være tale om Babylon den store skøge, som nævnes i Johs. Åbenbaring kap. 17-18  -  og man citerede i mange aviser herfra, da World Trade Centre blev ramt af et terrorangreb i 2001.

 


Johannes` Åbenbaring 18
9
Og jordens købmænd, der bedrev utugt med hende og levede i vellevned, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand,
10
og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige:

Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time.

 

   Men det er en klar fejltolkning. Skøgen, som Johannes omtaler, skal nemlig også have ry for at slå såvel jøder, som kristne ihjel - og det passer slet ikke på USA, der mere end nogen anden nation har været et tilflugtssted for troende; - jøder, kristne m.fl.

 

Johs. Åbenbaring 17
6
Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod.

 

USA i Bibelens profetier

   Verdens mægtigste nation nogensinde, med magt til at dræbe al liv på jorden i løbet af ganske få timer.

   Kan det passe, at et så magtfuldt rige slet ikke er nævnt i Bibelens profetier?.

__________________

   Columbus opdagede Den Nye Verden i 1492 og i løbet af 1500-tallet erobrede de europæiske kolonimagter hele den nye verdensdel.
   I begyndelsen af 1600-tallet bosatte de første europæere sig på det nordamerikanske fastland og i løbet af de næste hundrede år kom flere til.

   Ved indgangen til 1700-tallet havde tre lande delt det enorme landområde mellem sig.

     Spanien, Frankrig og England, - Europas tre store kolonimagter, - inddelte Nordamerika i

Ny Spanien, Ny Frankrig og Ny England  

   Men i løbet af 1700-tallet mistede de alle fodfæstet, og måtte give plads til den lille ny nation USA(1776), med blot 3 mill. indbyggere.

Daniels Bog 7
8
Mens jeg så nøje på hornene,
voksede der endnu et horn,
et lille et
, frem mellem de andre
Tre af de andre horn blev revet af,
så det kunne få plads
.

  Og herefter gik det stærkt. Allerede i 1850, mindre end 75 år efter uafhængigheden strakte det nye land sig fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest.

Daniels Bog 7
20 ...
det horn,
der havde øjne og en mund,
der talte store ord, og
som så større ud end de andre

   Med en rekordstor immigration, især fra Europa, og historiens højeste økonomiske vækst kunne USA ved 1900-tallets begyndelse kalde sig for verdens rigeste nation.

   45 år senere, ved 2. verdenskrigs afslutning, var landet blevet verdens mægtigste militærmagt, og med Sovjetunionens kollaps er USA nu

Verdens eneste supermagt

USA er således ikke en parentes, men derimod en af hovedaktørerne i Bibelens profetier

 

Læs mere om
om hvad Bibelen har at sige om

Det amerikanske århundrede


 


Forrige

 

 

Forsiden

 

 

Næste