GUDs Drejebog

 


Bøgernes Bog

Bibelen fortæller om verdenshistorien, - før den sker.

Den gør rigt brug af billeder og symboler, hvilket kunne lede tanken hen på eventyr og fabler, - men det er den barske virkelighed, det handler om.

 

 

Bibelens billedsprog

Et Dyr      :
-
et rige, et imperium eller en sammenslutning af nationer
(se Daniels Bog 7.23)

Et Horn    :
- konge(-dømme), trone eller nation
(Se Daniels Bog 7.24 og 7.8)

Et Hoved  :
- en bestemt historisk person, konge eller statsoverhoved
(Se Daniels Bog 2.39, - Johs. Åb. 17.9-10)

Havet :
-
menneskehavet
(Se Johs. Åb. 17)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

Dyret i Åbenbaringen


Man hører ofte journalister tale om - "og det er Det Store Dyr i Åbenbaringen er ..." - når de rapporterer fra Bruxelles, men hvad er det egentlig - og er det noget man skal frygte?

Johannes` Åbenbaring 13. 1
og jeg så et dyr stige op af havet;
det havde ti horn og syv hoveder
og på sine ti horn ti kroner
og på sine hoveder gudsbespottelige navne

_________________

Et rige skal vokse frem af menneskehavet. Det skal bestå af ti nationer, og tillige syv statsoverhoveder, - sådan lyder det foreløbige signalement.

At det har ti horn, gør det identisk med det sidste af de fire verdensriger, som profeten Daniel forudsagde 600 år tidligere

Daniels Bog 7.7
De
refter så jeg i nattesynet et fjerde dyr.
Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt;
det havde store jerntænder,
det åd og knuste alt og
trådte det, der var tilbage, ned med fødderne.
Det var forskelligt fra alle de andre dyr,
og det havde ti horn.

____________

Udover at have de ti horn tilfælles, beskriver såvel Johannes som Daniel et andet og meget markant kendetegn ved dette rige -

Johannes` Åbenbaring 13.8
...
og det fik givet magt over
hver stamme og folk,
tungemål og folkeslag

Daniels Bog 7.23
Således sagde han:
Det fjerde dyr betyder, at
et fjerde kongerige vil opstå på jorden.
- og det skal opæde hele jorden

det skal erobre hele jorden!

_________________

De tre første verdensriger i Daniels profetier eksisterede allesammen før vor tidsregning, men hvad med det fjerde og sidste,   

Har det været, er det her nu, eller skal det komme?

_________________

Johannes fik følgende oplysning herom, helt tilbage i det første århundrede.   

Johs. Åbenbaring 17.8
Dyret, du så, har været
         er ikke mere,
og det skal stige op af afgrunden

Udover helt at udelukke Romerriget, som en mulig kandidat, fortæller dette vers os, at Dyret skal fremstå hele to gange.

Det havde været, men var faldet på Johannes`tid, - og det skulle genopstå. Spørgsmålet er da, - er det her i dag, eller venter vi stadig på det?

Et pejlemærke

Mange kristne er i dag overbeviste om, at Mikrochippen er Dyrets Mærke (Se Johs. Åb. 13.18). Om det er rigtigt kan ingen endnu sige med sikkerhed, men det er første gang i historien, at det faktisk kan lade sig gøre, teknisk set, at opfylde Johannes forudsigelse herom.

Hvis det er rigtigt, betyder det imidlertid, at Dyret, det fjerde verdensrige, for længst er genopstået, - og tilmed, at det allerede har erobret hele jorden.
Men hvad mere er, - at det skal faktisk have tabt sit verdensherredømme igen

   - inden Dyrets Mærket kommer!


   ____________________________

Men hvilket rige kan der være tale om?

Har der nogensinde været et folk, som har hersket over jordens stammer og folk, tungemål og folkeslag - og som er her den dag i dag?

SVARET ER

JA!

Læs mere

 

_______________________________

 

 


Fejltolkninger

Mange farer vild , når de søger at forstå Bibelens profetier.
   Oftest er det fordi man ikke sætter sig ind i, hvad der menes med et Dyr, et horn eller et hoved.

Det er f.eks. en udbredt opfattelse, at Dyret i Åbenbaringen er en person -  Antikrist,  - eller også Romerriget, men der er faktisk ikke belæg for nogen af delene i Skriften.

__________

Ikke AntiKrist

Bevis:

Dyret i Åbenbaringen er identisk med det 4. dyr i Daniels profetier - se blot

Daniels Bog 7
7
 Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr .....
Det var forskelligt fra alle de andre dyr,
og det havde ti horn.

og Daniel forklarer

Daniels Bog 7
23 ....
Det fjerde dyr betyder, at
et fjerde kongerige vil opstå på jorden.

Dyret i Åbenbaringen er således

Et rige,
- ikke en person!

_________

Ikke Romerriget!

Bevis:


Johannes fik følgende oplysning:

Johs. Åbenbaring 17
8
Dyret, du så, har været
er ikke mere,
og det skal stige op af afgrunden

  I det første århundrede fandtes det fjerde rige ikke længere, men det gjorde Romerriget, som jo var datidens eneste supermagt.

   Det fjerde rige havde været, og var åbenbart faldet, på Johannes`tid, - men vigtigst af alt, - det skulle stadig komme.

2005 Forlaget Manna