GUDs Drejebog

 

 

 

Bibelens profetier

    Hele tre steder i Bibelen forudsiges verdenshistorien  -  længe før den indtræffer.

Nebukadnesars drøm

Daniels nattesyn

Johannes` Åbenbaring

 

 

Forrige       Næste

Tilbage til forsiden

 

Verdenshistoriens Køreplan

38 Du er hovedet af guld.
39
Efter dig skal opstå et andet kongerige, ringere end dit,
og derpå et tredje kongerige,
det af kobber, som skal herske over hele jorden.
40 Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern,
for ligesom jernet knuser og sønderslår alt,
skal det knuse og sønderbryde alle de andre.

44 I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige,
som i al evighed ikke skal gå til grunde,
og intet andet folk skal få kongemagten.
Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger,
men selv skal det bestå i al evighed.

Sådan lød ordene fra profeten Daniel for mere end 2500 år siden, da han udlagde en drøm for datidens mægtigste mand, Babylons Kong Nebukadnesar.

Drømmens tydning

   Nebukadnesar havde drømt om en mægtig statue, en billedstøtte, og ifølge Daniel handlede det om intet mindre end

Køreplanen til den kommende verdenshistorie

    Fire verdensriger, - supermagter, skal fremstå, - og derefter skal Gud oprette sit fredsrige på jorden.
   Af disse riger var Nebukadnesars Babylonske Imperium det første

 

1.Rige - Babylon (605-537 f. Kr.)

 

   Kong Nebukadnesar overtog i 605 f. Kr. tronen fra sin far, og erobrede på kort tid hele Mellemøsten, - herunder også Israel. 
   For at holde ro i de besatte lande, havde man tradition for at tage de mest indflydelsesrige personer, - konger, adel, rigmænd, præster - til fange.
   For jøderne blev det til 70 års tvangsophold i Babylon.

   Babylons fald

   I 537 f. Kr. blev rigets hovedstad imidlertid erobret af de Medo-Persiske hære, og kort tid efter overgav resten af imperiets provinser sig.
   Dermed var det næste verdensrige allerede på banen, ganske som Daniel havde forudsagt.

   

Læs mere
Afsløringen af de øvrige verdensriger

 

 

 

 

Baggrund

  Fra 587-537 f. Kr. blev israelitterne holdt i fangenskab hos datidens supermagt Babylon; - iblandt dem profeten Daniel.
   En nat havde den babylonske konge, Nebukadnesar, en drøm, som hans egne vismænd ikke kunne ikke tyde og derfor blev Daniel tilkaldt.
    Han kunne ved Guds hjælp fortælle kongen, både hvad drømmen handlede om, men også hvordan den skulle tydes.