GUDs Drejebog

 

 

Profetiernes
billedsprog

   De fleste fejltolkninger skyldes, at man ikke forstår Bibelens brug af symboler og billeder, men det er som følger

Et Dyr      :
- et rige, et imperium eller en sammenslutning af nationer

(se Daniels Bog 7.23)

Et Horn    :
- konge(-dømme), trone eller nation
(Se Daniels Bog 7.24 og 7.8)

Et Hoved  :
- en bestemt historisk person, konge eller statsoverhoved
(Se Daniels Bog 2.39, - Johs. Åb. 17.9-10)

 

 

En fejltolkning

Det 4. dyr tolkes oftest som Romerriget, men det afvises i Det Nye Testamente!

Johannes` Åbenbaring 17.8
Dyret, du har set,
var og er ikke mere
,
og det skal stige op af afgrunden   På Johannes` tid "levede" Romerriget i bedste velgående, - og var således ikke et rige, der ikke er mere!
    Det rigtige 4. dyr var derimod ikke til mere,


 - Det havde været,   - var ikke mere, men skulle genopstå en dag!

- og det skulle blive både større og mægtigere end alle de øvrige tilsammen.

 

Forrige          Næste

Tilbage til forsiden

 

Daniels nattesyn

   Daniel formåede at tyde Kong Nebukadnesars drøm om billedstøtten.
Den handlede om den storpolitiske udvikling på jorden.

   Nogle år efter, under en senere babylonsk konge, havde Daniels selv en drøm: Den handlede om det samme, om end det blev præsenteret med et andet billedsprog.

Daniels Bog 7
1
I babylonerkongen Belshassars første
regeringsår havde Daniel et drømmesyn, ...

2 Daniel sagde:
” I mit nattesyn så jeg,
at himmelens fire vinde
bragte det store hav i oprør

3 og fire store dyr steg op af havet,
det ene forskelligt fra det andet”
.
 

 

  ______________________________

 Daniels så i et syn fire verdensriger, - 4 supermagter -, som skal fremstå på jorden.
    - de samme som Kong Nebukadnesar så i sin drøm.

4 Det første dyr var som en løve,
og det havde ørnevinger.
Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af,
det blev løftet op
fra jorden og stillet på to fødder som et menneske,
og det fik givet et menneskehjerte
(Babylon 605-539 f. Kr.)

 

5 Det andet dyr lignede en bjørn.
Det blev rejst halvt op,
og i sit gab holdt det tre ribben
mellem tænderne;
så blev der sagt til det:
»Rejs dig, og æd meget kød!«
(Medo-Persien 558-330 f. Kr.)      

 

 

6 Derefter så jeg endnu et dyr;
det så ud som en panter.
Det havde fire fuglevinger på ryggen,
og dyret havde fire hoveder,
og det fik overdraget magt.
 (Grækenland 337-146 f. Kr.)

 

 

7 Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr
Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt;
det havde store jerntænder, det åd og knuste alt
og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne.
Det var forskelligt fra alle de andre dyr,
og det havde ti horn
Det fjerde Dyr  =  Dyret fra Åbenbaringen  ( ? )

_______________

Johannes profeterede om det samme rige ca. 600 år senere

 

Johannes` Åbenbaring 13
1
Og jeg så et dyr stige op af havet,
det havde ti horn og syv hoveder.
....
7 ...
og det fik givet magt over
   hver stamme og folk,
   tungemål og folkeslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 Forlaget Manna