Kong Nebukadnesars drøm

Læs mere

Nebukadnesars drøm

Daniels nattesyn

Johannes` Åbenbaring

 

Forrige

Tilbage til forsiden

Verdensrigerne

   Daniel forudsagde omkring ca. år 580 f. Kr., at fire verdensriger skulle fremstå på jorden, - og han afslørede selv identiteten af de første tre. Det begyndte med Nebukadnesars Babylonske Imperium.

Forudsigelse af      -      Det Babylonske Imperium - (605-539 f.Kr)
Daniels Bog 2
38
…Du er hovedet af guld.
39 Efter dig skal opstå et andet kongerige,
ringere end dit, og derpå et tredje kongerige,

   

Forudsigelse af      -      Medo-Persiske Imperium -  (558-330 f. Kr.)
Daniels Bog 5
22
Men du, hans søn, Belshassar ...
Du har ophøjet dig overfor Himmelens Herre.
...
Dit kongerige er blevet delt og givet til
mederne
og perserne.

 

Forudsigelse af      -      Det Græske Imperium - (337-146 f. Kr)
Daniels Bog 10
20
Så sagde han:
Ved du, hvorfor jeg er kommet til dig ?
Jeg tager nu kampen op mod
              Persiens fyrste,
og når det er forbi, kommer
           Grækenlands fyrste

 

Forudsigelse af      -      Dyret fra Åbenbaringen ( ? )
Daniels Bog 2
40 Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, ...

Daniels Bog 7
23
Det skal ... ... opæde hele jorden,
søndertrampe den og knuse den

Johs. Åbenbaring 13
8 ...
og det fik givet magt over
hver stamme og folk,
tungemål og folkeslag


Forudsigelse af      -      Guds fredsrige ( ?- )
Daniels Bog 2
44
I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige,
som i al evighed ikke skal gå til grunde,
og intet andet folk skal få kongemagten.
Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger,
men selv skal det bestå i al evighed.

 

Læs mere
Hvem og hvad er det fjerde rige,
Dyret i Åbenbaringen?

 

 

 

Baggrund

Babylon


Medo-Persien


Grækenland


Det 4. rige
Dyret fra Åbenbaringen
(1492-1945)