GUDs Drejebog

 

En troværdig Bog

Profetier om Israel

Ca. 1300 år f. Kr .

5. Mosebog 28
og I skal blive rykket op af den jord, som du skal ind og tage i besiddelse.

Herren skal sprede jer blandt alle folkene over hele jorden, og dèr skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre har kendt, guder af træ og sten.

Hos de folk skal du ikke få ro, og din fod skal ikke finde hvile. Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslukte øjne og et ængsteligt sind.

Dit liv skal hænge i en tynd tråd: du skal være bange nat og dag og du skal ikke være sikker på dit liv.

Om morgenen siger du: ”Gid det var aften, ” og om aftenen ”Gid det var morgen,” så stor er den rædsel, der fylder dit hjerte, over det dine øjne får at se.

 

Ca. 600 år f. Kr .

Jeremias` Bog 23
7
Derfor skal der komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger: "Så sandt Herren lever, som førte Israelitterne op fra Egypten

8 men siger, ”så sandt Herren lever, som førte Israels efterkommere op og bragte dem hjem fra Nordens land” – og fra alle de lande, jeg fordrev dem til, så de kunne bo påderes egen jord.

 

Ca. 500 år f. Kr.

Zakarias` Bog 12.
7
På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem;

Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde en nådens og bønnens ånd, - og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. - De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte.

__________

 

Daniels Bog
Daniel profeterede om den kommende verdenshistorie fra sit babylonske fangenskab for mere end 2500 år siden.

Johannes` Åbenbaring
Johannes` forudsigelser om Mærket og rigerne ,stammer fra det første århundrede af vor tidsregning - dvs. for næsten 2000 år siden

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

 

Bibelens profetier

 

 Johannes` Åbenbaring 13
16
Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal

Er dette en forudsigelse af Biochippen?

_______________________

 

Om det sidste verdensrige

Dyret fra Åbenbaringen

Johannes` Åbenbaring 13. 1
og jeg så et dyr stige op af havet;
det havde ti horn og syv hoveder
og på sine ti horn ti kroner
og på sine hoveder gudsbespottelige navne

Johannes` Åbenbaring 13.8
...
og det fik givet magt over
hver stamme og folk,
tungemål og folkeslag

Daniels Bog 2.43
De (ti horn) skal blande sig gennem ægteskab,
men de holder ikke sammen

Kan det være Europa, hvis ti kolonimagter fik magt over jordens folkeslag?

__________________________

Og den efterfølgende udvikling ?

Daniels Bog 7.8
Mens jeg så nøje på hornene,
voksede der endnu et horn,
et lille et
, frem mellem de andre
Tre af de andre horn blev revet af,
så det kunne få plads
.

Er det en forudsigelse af USA, som Ny Spanien, Ny Frankrig og Ny England måtte vige for ?

Daniels Bog 7
20 ...
det horn,
der havde øjne og en mund,
der talte store ord, og
som så større ud end de andre

Er det USA, som i dag er verdens største europæiske nation, det handler om?

____________________

Og om de ti horns fortsatte skæbne nævner Bibelen

Johannes` Åbenbaring 17.13
De har alle samme tanke,
og deres magt og myndighed giver de dyret.

Er dette en forudsigelse af, at de ti tidligere kolonimagter, som ikke har kunnet forliges, nu er enige om at opgive deres selvstændighed, og overgive den til Dyret, Europa (EU)?

__________________

 

Hvad tror du ?

Læs selv i Bibelens profetier

Bibelen på Internettet

og

Læs meget mere

i

Guds Drejebog

 

 

Fantasi eller virkelighed?

Hvordan finder man ud af, om en profeti er sand eller falsk?

Umiddelbart skulle man mene, at svaret først foreligger den dag, den går i opfyldelse; - og så alligevel. Der kunne jo også blot være tale om et sammenfald af begivenheder.

Men hvis derimod en hel serie af forudsigelser begynder at indtræffe, - en efter en, - da vil man ikke uden videre kunne afvise det som tilfældighedernes spil;

- slet ikke hvis det tilmed sker i den rigtige rækkefølge!

 

__________

 

 

 

Bibelens billedsprog

Et Dyr      : - et rige,
Et Horn    : - en nation
Et Hoved  : - en historisk person, konge eller lign.
Havet : - menneskehavet

____________

 

 

Europas ti kolonimagter

Europa består af mere end 50 lande, men kun få af dem fik del i det store kolonieventyr, nemlig

Portugal
Spanien
Frankrig
England
Holland
Sverige
Belgien
Tyskland
Italien

- og Danmark

- ialt ti lande, som tilsammen har haft magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag på jorden.

 

___________

 

 

USA´s fødsel

Ved starten på 1700-tallet havde de tre stormagter Spanien, Frankrig og England etableret sig i den nye verden.

Frankrig tabte sine amerikanske kolonier til l England under 7 års krigen i 1763.

I 1776 erklærede de 13 britiske kolonier i New England deres uafhængighed.

Det nye land USA var en realitet og allerede i 1850, mindre end 75 år efter, nåede den nye nation fra Atlanterhavet til Stillehavet.

 

 

 


2005 Forlaget Manna