Se også

Kong Nebukadnesars drøm

Daniels nattesyn

Babylon, den store Skøge

______________

 


Arven fra oldtiden

   Det fortælles i Bibelen, at verden vil bære på en arv fra Babylon, Medo-Persien og Grækenland.

   Således beskrives riges skæbne

Daniels Bog 2.35
Derefter knustes på én gang
jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet;
det blev ført bort af vinden som avner
på en tærskeplads om sommeren
og var sporløst forsvundet.

På en gang knustes

Guldet          -         Babylon, billedstøttens hoved

Sølvet          -          Medo-persien, skuldre og arme

Kobberet     -          Grækenland, mave og hofter

Jernet, leret   -       Dyret, Europa, ben og fødder  

   Når det sidste verdensrige, Dyret, falder, da skal de tre tidligere riger falde med det - det er Daniels forudsigelse.

____________________________

 

   Arven fra oldtiden omtales også i Det Nye Testamente. Johannes beskriver nemlig det 4. og sidste verdensrige, Dyret, således

Johs. Åbenbaring 13.2
Det dyr, jeg så, lignede
en panter,
dets fødder var som
en bjørns
og dets mund som
en løves


Ifølge Daniels nattesyn betød disse dyr

Løven        -      Babylon

Bjørnen      -      Medo-Persien

Panteren    -      Grækenland

   Bibelen påstår altså at arven fra oldtiden vil være at finde i det fjerde og sidste verdensrige, Dyret fra Åbenbaringen. - som er ingen ringere end

Europa

 

   Men hvor ?

 

Læs mere
Se afsløringen af Den Katolske Kirke, som bærer af

Arven fra oldtiden

Læs også om hvad, der sker når den rette arving kommer

 

 

 

 

Arven fra Babylon

   Det første rige efterlod en arv som gik videre til de efterfølgende riger, - og tilmed til Romerriget, nemlig traditionen om.

1) Kongen, som rigets gud og ypperstepræst

2) Den omfattende afgudsdyrkelse

_______________

Arven fra Medo-Persien

   Perserne videreførte de babylonske traditioner, og tilførte selv nogle nye:

1) Kongen er ufejlbarlig

2) Kongens ord er ufejlbarligt

______________

Arven fra Grækenland

   Alexander den Store levede sig hurtigt ind i rollen som ufejlbarlig konge, gud og ypperstepræst - og indførte desuden nogle politiske tradtioner, først og fremmest

1) Demokratiet

___________

Arven fra Romerriget

   Da Kejser Augustus i år 27 f. Kr. udformede sit imperium, var det med de tre tidligere oldtidsriger som sit tydelige forbillede.

1) Kejseren var rigets gud, samt dets

2) Ypperstepræst, Pontifex Maximus

3) Han genoplivede et væld gamle religioner, og genopførte templer til mere end 80 guder og afguder, herunder også et til den afdøde Julius Cæsar.

4) Han gav senatet ret til at vedtage og udstede love, - dog havde han selv vetoret.

__________

Romerriget blev derfor det mellemled, som overførte arven til det moderne Europa


 

 

Tilbage til forsiden