GUDs Drejebog

 

Bøgernes Bog

Ordet Biblia betyder små bøger og i virkeligheden er Bibelen et lille bibliotek.
Dens to dele, Det Gamle og Det Nye Testamente består af i alt 66 mindre bøger, heraf

- 39 som handler om det israelitiske folk og deres særlige forhold til Gud,

- 27 som bevidner Jesu liv og gerninger,

samt Kristendommens begyndelse.
Tilsammen udgør de jødernes og de kristnes hellige skrifter

 

 

 

 

 

 

Guds drejebog

Bibelen er blevet kaldt Bøgernes Bog. Dens ældste skrifter anslås at være mere end 3500 år gamle og de yngste, hele Det Nye Testamente, kan dateres tilbage til det første århundrede.

Den byder på en stor rigdom af fortællinger. Mange af dem er kendte af børn over den ganske verden.
Der berettes om helte og slyngler, kærlighed og mord; - på alle måder spændende læsning.

Men den behandler også de store spørgsmål om livet og døden; - om mennesket, og om dets forhold til Gud, - og her synes den at være et sandt overflødighedshorn¸ der med en eviggyldig vis-dom tilbyder mennesker hjælp og vejledning

Gang på gang har den tilmed vist sig at være en særdeles pålidelig historisk kilde, der med stor nøjagtighed tidsfastsætter oldtidens begivenheder, og ikke nok med det,
- Bibelen beretter også om kommende tider; - om begivenheder, længe før de finder sted.

I så godt som hver eneste bog i både det Gamle og Nye Testamente fremsættes der en lang række udsagn om fremtiden, - forudsigelser, som indbefatter alt lige fra den storpolitiske udvikling på jorden til frel-seren, Messias`, komme.

Fælles for dem alle er, at de hævdes at komme direkte fra Gud; - og hvem andre end netop Han kender fremtiden?

At mange af profetierne rent faktisk er gået i opfyldelse, føres ofte som argument for Skriftens ægthed; - dvs. som bevis for, at den er Guds eget Ord.

Nu om stunder er det imidlertid kun et fåtal, selv blandt præster og teologer, som tror, at Gud selv har ført pennen. Man finder alene tanken herom både naiv og tilmed også temmelig absurd.

Bibelen anses i langt højere grad for at være

- en samling myter og fortællinger, der på forskellig vis vidner om menneskers forestillinger om Gud -

- for længe, længe siden!

og som følge heraf er man også meget skeptiske, når det kommer til dens forudsigelser.

 

Men hvordan afgør man egentlig om en profeti er ægte og troværdig?

_________________

Umiddelbart skulle man mene, at svaret først foreligger den dag, den går i opfyldelse; - og så alligevel. Der kunne jo også blot være tale om et sammenfald af begivenheder.

Men hvis derimod en hel serie af forudsigelser begynder at indtræffe, - en efter en, - da vil man ikke uden videre kunne afvise det som til fældighedernes spil;

- slet ikke hvis det tilmed sker i den rigtige rækkefølge!

______________

Ikke en chance

Prøv evt. selv at udregne sandsynligheden for, at Bibelens profetier går i opfyldelse

Hvad mon odds`ene ville have været for at disse mærkværdige forudsigelser skulle gå i opfyldelse - hos oldtidens bookmakere?

1. Jorden vil en dag blive erobret af èt enkelt rige.

2. Det skal være et rige uden fælles ledelse

3. Det skal i stedet bestå af ti lande, som er kendetegnet ved, at de ikke kan holde fred med hinanden.

3. Tre af dem skal give plads for et nyt land,

4. Den lille nye nation skal vokse sig større end de andre og blive rigets toneangivende og førende magt.

5. – og den vil indføre et nyt betalingssystem over hele verden, en anordning, som skal bæres permanent på hånden eller i panden

6 De ti lande skal til sidst slutte fred og frivilligt overgive deres kongemagt til et fælles rige

Læs mere
om profetiernes opfyldelse

Forsiden

 

 

Israels profeter

Det GamleTestamente

Ca. år

-1050-10 Samuel, Natan

-870-852 Elias

-855-798 Elisa

-760-750 Amos, Jonas

-760-722 Hoseas

-740-680 Esajas, Mika

-640-610 Sefanias

-630-612 Nahum

-626-587 Jeremias

-600 Habakkuk

-604-535 Daniel

-592-570 Ezekiel

-587 Obadias

-520 Haggaj, Zakarias

-450 Malakias

* ukendt Joel

Det Nye Testamente

Ca. år
30-100 Johs. Døber,

Jesus ,

Peter,

Paulus,

Johannes m.fl.

 

2005 Forlaget Manna