GUDs Drejebog

1.Del

 

 

 

Udkommer snart!

Bogens indhold

1. del
Dyret fra Åbenbaringen
- og dets mærke

1. En advarsel fra fortiden
2. Verdenshistoriens køreplan
3. Dyret som skal komme
4. Dyret som var
5. De syv hoveder
6. Arven fra oldtiden
7. De ti horn
8. Det lille horn
9. Dyrets mærke
10. Dyrets navn og tal 

2. del
Dyrets Rige
og
Guds Rige

11. Kundskabens træ
12. Dyrets Billede
13. Guds Drejebog
14. Guds Rige

3. del
En ny
verdensorden

15. En ny verdensorden
16. Verdens brændpunkt
17. Stridens æble
18. Optakt til Harmagedon
19. Israel - verdens fjende
20. Slaget om Israel
21. Jesu genkomst


.

Dyret fra Åbenbaringen
-
og dets mærke

Guds drejebog tager udgangspunkt i Johannes` næsten to tusinde år gamle profeti om Dyrets Mærke

Johs. Åbenbaring 13
16
Det får alle, store og små,
rige og fattige, frie og trælle,
til at sætte et mærke på deres
højre hånd eller deres pande,

17
så ingen kan købe eller sælge
undtagen den, der bærer dette mærke,
dyrets navn eller dets navns tal

Mange er overbeviste om, at profetien er ved at blive opfyldt netop i vor tid, og at Mærket er en såkaldt Biochip, en mikrochip, som kan placeres under huden..

.

Men  - hvis det er sandt, da må de fleste af Bibelens profetier allerede være blevet opfyldt, - og det må i givet fald kunne dokumenteres.

- og det gøres i bogens 1.Del

___________________

Profetiernes store puslespil lægges på en helt ny og enkel måde helt frem til vor egen tid, - og billedet, som kommer frem, viser at den vestlige verden, Europas og USAs dominans ikke er tilfældig
    - det er nemlig altsammen forudsagt for snart to tusinde år siden.

___________________

Efter at have kortlagt profetierne slutter 1. Del af Guds Drejebog af med et

X - Her står du
- i det 21. århundrede

- Så langt er vi kommet i profetierne,
- nemlig til

Mærkets tid!

Tilbage til forsiden

1.Del          2.Del        3.Del

 

 

 

 

Rollefordelingen

   Bibelens profetier har mange aktører, bl.a.

Dyret i Åbenbaringen

Dets ti horn og syv hoveder

Det lille horn, som skal rykke tre af de ti op med rode

Skøgen Babylon

Den falske profet

Dyret med to horn som et lam, der taler som en drage

Dyrets billede, som kan tale

Dyrets Mærke

- men der har til alle tider været stor forvirring om, hvem der egentlig er hvem; - ingen har kunnet få det til at stemme med den faktiske verdenshistorie,

    - men nu synes tiden at være moden!

  

2005 Forlaget Manna