Mange har i tidens løb forsøgt at regne ud, hvad Dyrets Mærke var, - og ikke mindst Dyrets navn.

   Da man samtidig har ment, at Dyret fra Åbenbaringen var en person, - nemlig AntiKrist, har der været lavet finurlige regnestykker med navnene på alle kendte statsmænd lige siden profetien blev fremsat.

   Således er det muligt at få navne som Nero, Napoleon, Hitler, Kennedy, Ronald Reagan, Bill Clinton o. m.fl. til at give 666.

   Men det gør også

Barney, the CVte pVrpLe DInosaVr, - idet

C =  100
V =      5
V =      5
L =    50
D = 500
I =       I
V =     5
 
       666

 

   

 

Dyrets navn og tal

   I det 21. århundrede er det blevet teknisk muligt at opfylde Bibelens ældgamle profeti om Dyrets Mærke, - og måske er det netop dèt, som er ved at ske med indførelsen af den nye teknologi - Biochippen.

Ingen kan endnu sige med sikkerhed om Biochippen virkelig er Dyrets Mærke !

   Bibelens advarsel mod at tage Mærket på, er imidlertid så kraftig, at det må være relevant at spørge

Hvordan kan man kende Dyrets Mærke, når/hvis det kommer - hvadenten det er en mikrochip eller ej ?

   Johannes anfører, at Mærket vil have et bestemt kendetegn, som ikke skulle være til at tage fejl af,

Johannes` Åbenbaring 13
17...
ingen kan købe eller sælge
undtagen den, der bærer dette mærke,
dyrets navn eller dets navns tal.
18 Her kræves der visdom!
Den, der har forstand, må regne på dyrets tal,
for det er et mennesketal.
...
Dets tal er 666.

   - Mærket vil bære navnet på det sidste verdensrige

Dyrets navn
og
tallet 666

   Dyrets øvrige signalement passede med Europa, men hvordan kan navnet Europa give 666.
   
Johannes sagde:

Johs. Åbenbaring 13
18
Her kræves der visdom!
Den, der har forstand, må regne på dyrets tal,

 

Læs mere
Ny teknologi får navnet Europa til at give 666

 

 

 


Forrige

 

 

Tilbage til forsiden

 

 

Næste