GUDs Drejebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det yderste nord"

 

Udtrykket bruges ikke kun om Gog`s hjemland, men tillige om Jerusalem

Salme 48
2 …
Hans hellige bjerg
3   knejser smukt til fryd for hele jorden, Zions bjerg i det yderste nord,
den store konges by.
og om stedet ”hvor guderne samles ”

Esajas` Bog 14
13
 Du sagde ved dig selv:
»Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone;
 jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det yderste nord

 

 

USA og Gog/Magog

Iflg. Ezekiel er Gog en historisk person, en verdensleder, som kommer fra et rige, bestående af to horn, (Meshek & Tubal)

Johs. Åb. 13
11
Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage
12 det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne

Johannes` profeti passer på Nordamerika, hvoraf USA er det ene horn, Canada det andet.

- et nyt dyr, -rige-, men alligevel blot en del af dyret, Europa, for begge horns vedkommende

Handler Gog - Magog- profetien i virkeligheden om Nordamerika, som behersker verden i dag

* de ti horn, som udgør dyret, var/er heller ikke sluttet sammen i et rigsfællesskab. Det bliver de først den dag de "opgiver deres kongemagt"

 

Optakt til Harmagedon

I de gængse tolkninger af profetierne forventes det at Rusland en dag vil stå i spidsen for en invasion af Israel.

Derfor følges udviklingen i Rusland nøje, og alle træk, som har at gøre med Mellemøsten noteres.

USA derimod skal på en eller anden måde forsvinde, eller træde i baggrunden og overlade den gule førertrøje til den gamle dødsfjende, - men kan det altsammen være rigtigt ?

Profetien, det handler om, er at finde i det Gamle Testamente

Ezekiels Bog 38
3…
Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog,

8… Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen.
9… du og alle dine tropper og de mange folkeslag sammen med dig.

Og man tolker det som værende Rusland ud fra følgende vers

Ezekiels Bog 38
2
 Menneske, vend dig mod Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal. Du skal profetere imod ham

Ezekiels Bog 39
2 Jeg holder dig tilbage, jeg driver dig af sted og fører dig fra det yderste nord op på Israels bjerge

"Yderste Nord" - peger geografisk set på Rusland

Meshek - "ligner" ordet Moskva

Tubal - "ligner" ordet Tiblisi eller Tobolsk

______________

men!

er det nok til at konkludere, at der er tale om Rusland?

Næppe

______________

For det første er der hverken nogen historisk eller geografisk sammenhæng mellem Meshek og Moskva. Det kunne lige så godt være Mexico og Tabasco, - det ligner nemlig lige så godt.

Derudover er Noas børnebørn Magog, Meshek og Tubal aldrig blevet forbundet med det fjerne Rusland, - men menes derimod at have været bosat i det nordlige Irak og i Tyrkiet.

Hvis man ligeledes ser på hvad det yderste nord betyder, da drages tolkningen også i tvivl, for ifølge Bibelen peger det ikke direkte mod Rusland!

Det er således ikke blot Magogs land, der placeres i det yderste nord, også et sted kaldet Bet-Togarma

Ezekiels Bog 38
6
Gomer med alle sine tropper,
Bet-Togarma fra det yderste nord

men andetsteds i Ezekiels Bog oplyses det at Bet-Togarma ikke ligger så fjernt fra Libanon

Ezekiels Bog 27
3
Du skal sige til Tyrus, som ligger, hvor man sejler ud på havet og driver handel med folkene på de mange fjerne øer

13   * Javan, Tubal og Meshek var dine handelsmænd; de solgte dine varer

14 Bet-Togarma leverede vognheste, rideheste og muldyr for dine produkter.

( * Javan = Grækenland )

Både Bet-Togarma og de angivne Meshek og Tubal er sammen med Grækenland vigtige handelspartnere til Tyrus i Libanon, - der kan da næppe være tale om det fjerne Rusland, - ikke mindst taget i betragtning at al transport stort set foregik ad vandvejene på den tid.

Der er med andre ord ingen bibelsk belæg for at Gog kommer fra Rusland!

- ej heller vil Rusland stå i spidsen for en invasion af Israel.

- og der er heller ikke noget bibelsk grundlag for at USA pludselig skulle miste sin førerposition, - tværtimod!

Det er måske snarere USA´s og EU`s tiltag i forholdet til Mellemøsten, man skal lægge mærke til.

 

 

Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem var Magog, Meshek og Tubal egentlig ?

• Noah havde tre sønner med sig i arken - Sem, Kam og Jafet.

Efter syndfloden, som anslås til at have foregået for ca. 4500 år siden, fik Jafet i alt syv sønner, heraf de tre

Magog, Meshek og Tubal .

De øvrige fire hed

Gomer, Madaj, Javan og Tiras.

• Jafets slægtsbog sluttes af med ordene

1. Mosebog 10
5 …
Det var Jafets sønner, land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag
.

 

Ud fra slægtsregistrene i 1. Mos. 10 har følgende sammenhæng været nævnt

Sem - jøder og arabere            (semitter)

Kam - Afrikanere, asiater
            m.fl.

Jafet - Europæere,             herunder Magog

 

2005 Forlaget Manna