GUDs Drejebog

 

Dyret i Åbenbaringen

Johannes` Åbenbaring 13. 1
og jeg så et dyr stige op af havet;
det havde ti horn og syv hoveder
og på sine ti horn ti kroner
og på sine hoveder gudsbespottelige navne

Johannes` Åbenbaring 13.8
...
og det fik givet magt over hver stamme og folk,
tungemål og folkeslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrets billede

 Johannes` Åbenbaring 13
14
Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live
15 Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede

- og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede!

Profetien synes slet ikke at have noget med virkeligheden at gøre, og da slet ikke i vor tid, - eller gør den?

__________________________

Et rige - ikke en person

Mange forestiller sig, at Dyret er en person, den såkaldte Antikrist, som, i stil med fortidens romerske kejsere, vil tvinge verden til at forgude sig. At nægte vil medføre dødsstraf.
Men måske er det en helt forkert tolkning!

Dyret er nemlig ikke en person, men derimod "et rige", det fremgår af Daniels Bog - som det blev vist andetsteds passede signalementet ovenikøbet på Europa.

__________________________

Europa-tilbedelse ?

Hvordan tilbeder man et rige? Betyder det, at man gør ligesom romerne - tror på staten (fremfor på Gud)

Tilbedelse af Europa vil i givet fald betyde at sætte sin lid og håb til det europæiske projekt, EU; -

Visionen om et forenet Europa

- fredsløsningen, som har gjort en ende på mere end 500 års krige og fjendskaber, - et forbillede for den ganske verden!

- og Europas billede, der kan tale? Måske er det blot en forudsigelse af TV

Her er Amerikas billede, som kan tale og få alle dem "slået ihjel", som ikke vil "tilbede" det amerikanske verdensbillede, og som derfor udgør en trussel mod USAs sikkerhed.

 

Forsiden

 

 

Skriv hvad du ser!

Hvis man levede i det første århundrede og fik lov til at se ind i vor tid, hvilke ord kunne man da bruge for at beskrive, det man så? Datidens ordforråd ville med sikkerhed ikke række langt og Johannes har uden tvivl manglet både begreber og viden til at kunne forstå ret meget, - endsige beskrive for andre, - det der blev åbenbaret for ham.

Forbrændingsmotorer, elektricitet og radiobølger ville være helt ukendte størrelser, og de mange moderne ”selvkørende” apparater, som vi omgiver os med, ville unægtelig se ud til at have ”et selvstændigt liv” i sig. At de fleste af dem tilmed henter denne ”livskraft” fra husenes vægge (stik-kontakter) ville ikke kaste mere lys over sagen.

Et TV kunne måske forklares med at ”alle i fremtiden vil eje et øje, som kan se alt, hvad der foregår i selv de fjerneste egne af jorden”; - eller et billede med liv i sig.

Johannes fik den svære opgave at ”skrive ned, hvad du ser”, og hvad enten der er tale om vor egen tid, eller en fjernere fremtid, er det med oldtidens begrebsverden, det er beskrevet – og man må have den begrænsning for øje, når man læser profetierne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 Forlaget Manna