Dyrets Mærke ?

   Et stigende antal bortløbne kæledyr fik en række dyreværnsforeninger i USA til at kræve et bedre mærkningssystem.
  I 1979 udviklede Mike Beagel en chip, som kunne placeres under huden på dyrene. De første tests blev udført i 1987 og det er i dag en velkendt og meget udbredt metode til mærkning af dyr.
   
   I 2002 blev de første mikrochips implanteret i mennesker, da alle medlemmerne af den amerikanske familien Jacobs, hver fik indopereret en chip i den ene underarm..

 

Dyrets Mærke


   Johannes fremsatte for snart to tusinde år siden en profeti, som må have lydt højst besynderlig for samtiden:

Johs. Åbenbaring 13
16
Det får alle, store og små,
rige og fattige, frie og trælle,
til at sætte et mærke på deres
højre hånd eller deres pande,

17
så ingen kan købe eller sælge
undtagen den, der bærer dette mærke,
dyrets navn eller dets navns tal

   På Johannes` egen tid var det en umulighed, - man havde simpelthen ikke teknologien dertil; - men det har vi i dag.

   Sammen med profetien følger der imidlertid en kraftig advarsel mod at tage Mærket på

Johs. Åbenbaring 14
9 ...
"Hvis nogen tilbeder dyret ... og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
10 skal han drikke Guds harmes vin,

... og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke

Er Johannes profeti
en forudsigelse af Biochippen,
eller blot
et fantasifuldt gæt fra fortiden

Læs mere

 


Forrige

 

 

Tilbage til forsiden

 

 

Næste