Guds Drejebog
Forsiden På Mærkets tid      

 !  En advarsel fra fortiden

Dyrets Mærke


   I det allerførste århundrede af vor tidsregning befandt apostlen Johannes sig på den græske ø, Patmos.

   En dag viste Jesus sig pludselig for ham, og mødet mellem de to skulle blive et af historiens mest sælsomme. Johannes fik nemlig ved den lejlighed lov at kaste et blik langt ind i fremtiden – og det blev vist ham, hvad der skulle ske i de kommende tidsaldre, helt frem til verdens ende.

   Han så imperier, som endnu ikke fandtes, - krige, der en dag ville blive udkæmpet, naturkatastrofers hærgen og meget andet, - men vigtigst af alt, at Gud til sidst vil gøre en ende på al ondskab og alle problemer på jorden.

   Johannes blev bedt om at skrive det hele ned og hans ord er derfor alle bevaret i dag i Bibelens sidste bog - Johannes` Åbenbaring.

   En af Johannes` mest markante profetier forudsiger, at verden en dag vil blive domineret af en umådelig stærk supermagt.

   Udover en anselig militær slagkraft, vil dette enestående rige besidde en politisk og økonomisk styrke, som ikke er set siden Romerrigets dage, og dets indflydelse vil være mærkbar i selv de fjerneste egne af kloden.

   Det vil imidlertid også være i stand til at udøve en noget anderledes magt over jordens befolkning, end man hidtil har set; - ikke blot over de enkelte lande eller folk, som sådan, - men over hvert eneste menneske!

Johannes` Åbenbaring 13
16
Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal

   Det kan med sikkerhed siges at den nødvendige teknologi ikke fandtes på Johannes` tid, - men det gør den idag!

                                

   Bibelen advarer imidlertid på det kraftigste alle mod at acceptere Dyrets Mærke - hvorfor mon ?

Læs mere i

GUDs Drejebog


 !   En tilfældighed ?


   Nedenstående reklame for en implanterbar Mikrochip synes at puste nyt liv i Johannes` to tusinde år gamle profeti.

VeriChip

Financiel identifikation

   På den økonomiske arena ser firmaet et enormt og uudnyttet potentiale for Verichip, som en personlig verifikations teknologi (ID), der vil kunne bistå med at forhindre identitetsbedrageri og forebygge ulovlig adgang til banktransaktioner (specielt via ATMs – pengeautomater) og kreditkortkonti.

Verichips forfalskningssikre personlige verifikationsteknologi, vil kunne give bank- og kortkun-der en yderligere beskyttelse i at vide, at

"ingen vil kunne få adgang til deres konti, medmindre de selv giver lov – og selv er tilstede fysisk under transaktionen.”

www.adsx.com/prodservpart/verichip.html


©2005 Forlaget Manna • Kontakt os